Tượng phật địa tạng TPS-TP 36

Liên hệ 0942664986

Tượng Phật Địa tạng là một trong 4 vị đại bồ tát chuyên cứu độ chúng sinh khỏi đau khổ trong địa ngục. Ngài luôn khuyến hóa chúng sanh bị đọa lạc biết tỉnh thức để chuyển hóa những u mê, thành tâm ăn năn hối cải, bỏ ác làm lành để thoát khỏi cảnh lầm than. Thờ phụng tượng Phật Địa Tạng sẽ giúp cho những nguyện ước lớn mau chóng thành hiện thực; nhận được trí huệ lớn, tiêu trừ tai nạn, tội chướng, bệnh tật và được quỷ thần hộ vệ.

Đặt mua sản phẩm này Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sau 5 phút
Danh mục: